Arkeologiayritysten vuosi 2019

Arkeologiayritykset suorittavat merkittävän osan maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvistä arkeologista tutkimuksista. Vuosi 2019 voidaan tiivistää seuraaviin lukuihin:

  • Yritysten arkeologisen toiminnan liikevaihto oli yhteensä 2,6 miljoonaa euroa
  • Yritysten työllistävä vaikutus oli noin 31 henkilötyövuotta
  • Yritysten palkkalistoilla oli 96 henkilöä vuoden 2019 aikana

 

  • Suurin osa toimeksiannoista tuli yksityisiltä yrityksiltä (37 %), kunnat olivat toiseksi suurin toimeksiantaja (32 %)

 

 

  •  Yleisin toimeksiannon tyyppi oli muinaisjäännösinventointi, toiseksi eniten suoritettiin arkeologista valvontaa

 

 

  •  Toimeksiantoja tuli ympäri Suomen. Arkeologista toimintaa tehtiin kaikissa maakunnissa, joskin painopistealueina olivat Turun, Tampereen ja Helsingin seutu.

 

  • Työkohteissa painottuivat historiallinen aika ja keskiaika, esihistoriallisia kohteita oli hieman alle puolet tutkituista.