Arky ry ja toiminnan tarkoitus

ARKY ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, joka kokoaa yhteen arkeologian ja kulttuuriympäristöalan asiantuntijayrityksiä. Tällä hetkellä ARKY ry: hyn kuuluu seitsemän yksityistä ja monialaista asiantuntijayritystä ympäri Suomea. ARKY ry pyrkii toiminnallaan arkeologiayritysten toimintaedellytysten parantamiseen, näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen.

Arkeologia on poikkitieteellinen, vuosisatojen aikana kehittynyt tieteenala, jolla on omat metodinsa ja käytänteensä. Yhdistyksen tehtävänä on seurata alan asiantuntemusta. ARKY ry tahtoo olla tiiviisti mukana alan yleisten toimintamallien kehittämistyössä ja tarjota niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille konsultointia.