Tarjouspyynnön laatiminen

Tämä sivu sisältää ohjeita laadukkaan tarjouspyynnön laatimiselle arkeologisia tutkimuksia varten.

Tarjouspyynnössä on hyvä olla museoviranomaisen lausunto tai näkemys hankkeesta, sen laajuudesta ja arkeologisissa tutkimuksissa käytettävistä menetelmistä. Tarjouspyyntöön on myös syytä liittää kartta sekä tarkka rajaus hankkeeseen kuuluvista alueista. Jos kaivauksia suoritetaan rakennustyömaalla, ei pelkkä rakennuksen kuva riitä. Myös muut kaivauksiin vaikuttavat seikat, kuten putkilinjastojen ja kaapeleiden reitit, on syytä kuvata ja määrittää töiden suorittamisen toivottu aikataulu.

Tarjouspyyntöön on hyvä määrittää kenttätyön työmaajärjestelyjen vastuutaho, joka vastaa esimerkiksi kaivausten sähköistä ja aitauksesta. Sen lisäksi on hyvä miettiä, miten tiedottaminen esimerkiksi maanomistajan kanssa järjestetään. Tarvittavista luvista ja turvallisuusvaatimuksista, kuten esimerkiksi tieturvallisuuspätevyyksistä (tieturva 1/tieturva 2), on hyvä mainita tarjouspyynnössä. Jos kaivaus on osa jotakin suurempaa hanketta, tai jos työhön sisältyy muita selvitettäviä asioita, on nekin hyvä mainita tarjouspyynnössä. Näin voidaan säästyä turhilta työvaiheilta myöhemmissä vaiheissa sekä selvittää kustannustehokkain tapa toimia.

Arkeologiaan liittyy usein arvaamattomuuksia. Arkeologit tarjoavat valistuneita arviota, mutta tutkimusten lopputulemia ei voida tietää ennalta. Tämän vuoksi työmäärien arvioiminen voi olla haastavaa. Matka- ja kenttätyökorvauksissa on hyvä noudattaa Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE) ohjeistuksia sen sijaan, että tarjous pyydetään esittämään kaikki kulut sisältävänä kokonaisurakkana. Jos työmäärä osoittautuu hankkeen aikana ennakkotietoja suuremmaksi, tuottaa se mahdollisesti lisäkustannuksia.