Jäsenyritykset

ARKY ry:n jäsenet ovat arkeologia-alan vakiintuneita toimijoita. Pääosa Suomen asiantuntijayrityksistä kuuluu yhdistykseen.

Muuritutkimus Oy

Lounaisesta Suomesta käsin toimiva Muuritutkimus ky on perustettu vuonna 1995.
Yritys on erikoistunut arkeologisiin kaivauksiin, arkeologiseen 3D-dokumentointiin sekä vanhojen muurien ja rakenteiden tutkimukseen. Muuritutkimus on yksi alan suurimpia kenttätöitä suorittavia toimijoita. www.muuritutkimus.com

—–

Ark-byroo

Ark-byroo on 20 vuotta sitten perustettu helsinkiläinen monitieteinen arkkitehtitoimisto. Ark-byroo tuottaa asiantuntijapalveluita kaavoitukseen, rakennussuunnitteluun ja kiinteistökehitykseen. Yrityksen erityisosaamista ovat rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset, arkeologiset tutkimukset sekä arkkitehtisuunnittelu. Toiminnan kivijalkana ovat luotettavuus, laatu ja aikatauluissa tiukasti pysyminen. Asiakkaiden tukeminen ja kuunteleminen hankkeen eri vaiheissa ovat myös tärkeitä periaatteita. Ark-byroo toimii RALA:n sertifioiman laatujärjestelmän puitteissa.

Yritys perustettiin 20 vuotta sitten monialaiseksi rakennettuun kulttuuriympäristöön erikoistuneeksi arkkitehtitoimistoksi, joka tutkii, suunnittelee ja jakaa tietoa. www.arkbyroo.fi

—–

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy on Tampereella sijaitseva kulttuuriympäristöalan asiantuntijayritys, jonka toimialaan kuuluvat niin kulttuuriympäristöalan kenttätyöt kuin suojeluun liittyvät tehtävätkin. Sen lisäksi päätoimialaan kuuluvat arkeologiset selvitykset ja kenttäpalvelut, museoalan osaaminen sekä kulttuuriympäristöön liittyvä konsultointi ja koulutus. www.heilu.fi

—–

Mikroliitti Oy

Mikroliitti Oy on ensimmäinen yksityinen arkeologitoimija Suomessa. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Espoossa, ja sen toimialaan kuuluvat arkeologia, erityisesti muinaisjäännösinventoinnit ja -kartoitukset, sekä arkeologiset kaivaukset ja valvonnat. Mikroliitti Oy:n toimintaa ohjaavat periaatteet ovat muun muassa asiakaslähtöisyys ja joustavuus. www.mikroliitti.fi

—–

Oy Sigillum Ab

Oy Sigillum Ab on turkulainen arkeologian, historian ja kulttuurialan asiantuntijayritys, jonka toimialaan kuuluvat arkeologia, historiantutkimus sekä kustannustoiminta. Yritys perustettiin vuonna 2006 osuuskuntana, ja vuonna 2016 se muutettiin osakeyhtiöksi. Silloin myös yhtiön kustannustoimintaa kehitettiin, ja nyt Sigillumilla on oma tieteellinen sarjansa, Bibliotheca Sigillumiana. Yritys toteuttaa myös arkistonjärjestämistä. Asiakkaina Sigillumilla ovat olleen muun muassa kunnat, säätiöt sekä yksityiset tahot.

Oy Sigillum Ab on turkulainen yritys, joka perustettiin vuonna 2006 osuuskuntana. Yrityksen perustajat ovat Turun yliopiston historian alan maistereita, ja yrityksen toimialaksi määriteltiin historian, arkeologian ja kulttuurialan palvelut. Sigillum on tehnyt toimeksiantoja mm. säätiöille, kunnille ja yrityksille. Sigillumin vahvuutena on historian, arkeologian ja arkistoalan yhdistetty osaaminen. Arkeologian alan työt ovat nykyään yrityksen pääasiallinen toimiala.

Vuonna 2016 Sigillum muutettiin osakeyhtiöksi, ja yhtiön kustannustoimintaa ryhdyttiin kehittämään voimallisemmin. Julkaisemme historian ja arkeologian alan tutkimuksia ja tietokirjoja. Sigillumilla
on oma tieteellinen sarjansa Bibliotheca Sigillumiana, ja yritys on Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. www.sigillum.fi

—–

Maanala Oy
www.maanala.fi

—–